telefon +420 417 835 665
bittersmann@bittersmann.cz

Dokončujeme 2. etapu rozšíření výrobního závodu GESTAMP CZECH EXCENSION

« zpět na seznam novinek

16. únor 2018

Druhá etapa výrobního závodu GESTAMP CZECH EXCENSION v průmyslové zóně Triangle u Žatce byla realizována od července 2017 a zahrnovala vnitřní rozvody kanalizací dešťových, splaškových a zaolejovaných vod, rozvody vody, požární vodovody s vodními a pěnotvornými hydrantovými systémy. Technicky náročné bylo řešení potrubních rozvodů středotlakých průmyslových plynovodů vedených téměř v celých délkách po plochých střechách stávající výrobní haly, a i po střechách přístavby nové haly zásobující plynem nové plynové pece a plynové vzduchotechnické jednotky umístěné na střeše přístavby výrobní haly i plynovod pro stanici CNG s plynovou kotelnou. Pro potrubní trasy vedené v přímých rovinách a pro danou únosnost střešního pláště bylo nutné vyrobit a namontovat ocelové nosné konstrukce kopírující členitost ploché střechy způsobenou úžlabími a spádovými klíny, se kterou jsme se vyrovnali díky navrženému řešení společnosti HILTI. S navýšením odběru plynu pro nové technologie souviselo i rozšíření stávající regulační stanice plynu, které bylo velmi náročné zejména pro velmi malý stavební prostor a velké množství armatur a potrubních rozvodů. Pro vytápění přístavby objektu šaten byla vybudována plynová kotelna III. kategorie o výkonu 110 kW s plynovými kondenzačními kotli HOVAL TopGas 60 v přístavbě šaten. Navázali jsme tak úspěšně na první etapu výstavby z let 2011–2012.

Kontakty

BITTERSMANN A SPOL., s.r.o.
Jeníkov 30
417 24 Jeníkov

telefon +420 417 835 665
bittersmann@bittersmann.cz

Zobrazit na mapě

Kontaktní formulář